Vật liệu silicon mặt trời: Giá tiếp tục tăng, với mức tăng nhẹ. Báo giá tinh thể đơn tổng thể trong tuần này là khoảng 38.8 USD / KG