Tấm wafer năng lượng mặt trời: Giá tăng nhẹ, trong đó M10 tăng mạnh nhất.