Trong tuần này, vật liệu silicon mặt trời tiếp tục tăng nhẹ và báo giá cho vật liệu đơn tinh thể tổng thể là khoảng 37.9USD / KG.