Pin năng lượng mặt trời: Giá trong tuần này vẫn ổn định.