Solar Silicon Wafer: Giá trong tuần này là tổng thể, giá của M10 đã tăng lên.