Mô-đun quang điện: Giá đã tăng trong tuần này và giá của các thông số kỹ thuật khác nhau đã tăng ở các mức độ khác nhau.