Tấm pin mặt trời: Giá cả nhìn chung ổn định trong tuần này.